Welkom bij Daily's Bread

De bezorg bakker voor kantoor en horecaAmsterdam, 15 november 2021

Beste relatie,

Middels deze brief wil ik U op de hoogte stellen over de prijsaanpassingen van ons assortiment.

Momenteel ervaart de wereld economie behoorlijk wat uitdagingen door een “post corona effect” met een ontwrichting van de wereldhandel tot gevolg wat ook wij dagelijks in ons bedrijf ervaren zoals:                                                                                                                                                                         

  • Het gebrek aan diverse grondstoffen
  • Een gebrek aan goed gekwalificeerd personeel
  • Een enorm tekort aan verpakkingsmaterialen
  • Alsmaar stijgende transport kosten

Bovenstaande zaken leiden tot schaarste op de wereldmarkt met enorm stijgende prijzen tot gevolg. Daarnaast hebben we in de recente periode helaas ook te maken gehad met ongunstige klimatologische omstandigheden wat  een zeer sterke impact heeft op de graanprijzen.

Door de huidige kritieke en urgente situatie hebben wij en onze leveranciers moeten besluiten om een prijsaanpassing door te voeren op ons gehele assortiment. Wanneer uw op onderstaande PDF klikt kunt U ons aangepaste assortimentslijst vinden.

Wij vertrouwen erop u  met deze informatie van dienst te zijn en kijken er naar uit om onze samenwerking in 2022 verder uit te breiden. Indien U verder nog vragen heeft kunt u altijd contact opnemen.


Brood op Kantoor prijsverhoging
Verhoging in precentages
Brood_op_kantoor_prijsverhoging-2022.pdf (23.16KB)
Brood op Kantoor prijsverhoging
Verhoging in precentages
Brood_op_kantoor_prijsverhoging-2022.pdf (23.16KB)